Elektronik Arşiv Sistemi

Elektronik arşiv sistemi ile doküman yönetimi, bir doküman tarayıcı kullanılarak elektronik belgeleri ve kağıt tabanlı bilgileri depolamak, yönetmek ve izlemek için bir bilgisayar sistemi ve yazılımının kullanımı olarak tanımlanır. Çoğu belge yönetim sistemi, belgelerin değiştirilmesi ve yönetilmesine izin verir; ancak genellikle kayıtları yönetmek için kayıt tutma ve işleme işlevselliğinden yoksundur. EFİKS, kayıt tutma ve kayıt yönetimi de dahil olmak üzere tam bir belge yönetim hizmetleri paketi sunar. Aşağıdaki hizmetler ile kuruluşunuzdaki kağıt ve belge miktarını azaltmaya yardımcı olabilir:

 • Hazırlık
 • Tarama
 • Görüntüleme
 • İndeksleme
 • Kalite kontrol
 • Sayısallaştırma

Entegre belge yönetimi çözümlerimiz; kayıt yönetimi, belge dönüştürme ve belge yerine getirme işlemlerini içerir. Ekibimiz, doküman yönetimi danışmanlığı, tasarımı, uygulaması ve desteği de sağlamaktadır.

Belgeleme Sırasında Oluşan Problemler

 • Binlerce dosya içinden bilgiyi bulma güçlüğü
 • Kağıt ve dosyaların çok fazla alan kaplaması
 • Yüksek kağıt maliyeti
 • Arşivleme standartının olmaması

Hizmetlerimiz

 • Elektronik belge dönüştürme, saklama ve dizin oluşturma
 • Belge hazırlama ve kalite kontrolü
 • Kayıt yönetimi ve iş akışı
 • Doküman yönetimi danışmanlığı

Kazancınız

 • Bilgiyi kolayca bulma yeteneği
 • Standartlaştırılmış belge depolama çözümleri
 • Önemli maliyet düşüşleri
 • Personel eğitimi