Teknoloji Danışmanlığı

EFİKS teknoloji danışmanlığı ile, kurumlara çalıştıkları alanda daha fazla değer yaratabilmek için stratejik hizmetler sunar.

Günümüzde iş hayatında bilişimden her alanda faydalanmak, kuvvetli ve donanımlı olmak, kuruluşlara yüksek fayda sağlamaktadır. Bilgi teknolojilerinin etkili kullanılması, kaynakların en uygun şekilde yönetilmesini, zamandan tasarrufu ve personel sayısının düşürebilmesini, kalite ve verimlilik artışını sağlamaktadır.

Analiz, optimizasyon ve entegrasyon aşamalarında etkin çözümler üreterek, şirketlere kendi faaliyet alanlarına daha etkili performans gösterebilme ve maliyetleri daha aza indirme imkanı sağlar.

Teknoloji Danışmanlık Hizmetleri

  • Altyapı inceleme
  • Sistemlerin durum raporlaması
  • Teknolojilerin ihtiyaçları karşılayacak biçimde tasarlanması ve hayata geçirilmesi
  • Strateji geliştirme, analiz ve modernizasyon, optimizasyon, fizibilite kontrolü, entegrasyon ve kurulum hizmetleri
  • Uzun ve orta vadeli BT stratejilerinin geliştirilmesi, planlama ve bütçe yönetimi